Rinoloji Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Rinoloji Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Türk Rinoloji Derneği olağan genel kurulu 30 Haziran 2016 günü saat 13.00‘da Cinnah Caddesi Pilot Sokak Basın Sitesi B Blok No:3 Çankaya / ANKARA’da, eğer yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 20 Ağustos 2016 günü saat 13.00‘da aynı adreste çoğunluk şartı olmaksızın toplanacaktır.

 

GÜNDEM
1. Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı
2. Divan başkanı seçimi, divan heyeti oluşturulması
3. Faaliyet raporu okunması
4. Mali rapor okunması
5. Faaliyet raporunun ve mali raporun ibraya sunulması
6. Dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi
7. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi
8. İktisadi teşekkül yönergesi değişikliği önergelerinin görüşülmesi
9. Temenniler ve kapanış