Haber: 12. Türk Rinoloji Kongresi en iyi bildiri ödülleri sahiplerini buldu.

Haber: 12. Türk Rinoloji Kongresi en iyi bildiri ödülleri sahiplerini buldu.

SÖZLÜ BİLDİRİ

1.        Adin Selçuk, Erkan Esen, Ferit Bayakır, Şaban Eyisaraç, Serdar Başer, Erdem Altıparmak, Fatih Özdoğan, Halil Erdem Özel, Selahattin Genç

“İlaçla indüklenmiş uyku endoskopisi üst havayolu değişikliklerinin doğal uyku N1, N2, N3 ve REM evrelerindeki videoendoskopik değişiklikler ile karşılaştırılması”

2.       Gökhan Emiroglu, Zerrin Özergin Coşkun, Yıldıray Kalkan Kalkan, Özlem Çelebi Erdivanlı, Levent Tümkaya, Suat Terzi, Abdükadir Özgür, Münir Demirci, Engin Dursun

“Ratlarda nazal mukozal travma modelinde, topikal curcuminin yara iyileşmesi üzerine etkileri”

3.       Halil Polat, Mustafa Sağıt, Seren Gülşen Gürgen, Elife Berk, İbrahim Özcan

“Deneysel Olarak Oluşturulan Alerjik Rinit Modelinde Likopen’ in Koruyucu Rolü ”

 

POSTER BİLDİRİ

1.       Onur İsmi, Cengiz Özcan, Gürbüz Polat, Seval Kul, Tuğçe Pütürgeli, Kemal Görür

“Nazal Polipli Hastalarda Proinflamatuvar Sitokin Gen Polimorfizmi ”

2.       Ozan Gökdoğan, Yusuf Kızıl, İlker Akyıldız, Ozan Ahlat, Ayşe Kalkancı, Sabri Uslu, Fikret İleri

“Probiyotikli tamponların nazal mukoza üzerine etkilerinin mikrobiyolojik ve histopatolojik olarak incelenmesi ”

3.       Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Baver Maşallah Şimşek, Burak Olgun, Sinan Canpolat, Fatma Tülin Kayhan

“Türk toplumunda Agger Nasi Hücre görülme sıklığı; bilgisayarlı anatomik çalışma ”

 

RİNOFİLM

1)      Serdar Özer, Ahmet Emre Süslü, Metin Önerci

“Endoskopik Septum Perforasyonu Onarımı”

2)      Onur İsmi, Helen Bucioğlu, Yusuf Vayısoğlu, Cengiz Özcan

“Proptozise Neden Olan Pediatrik Paranazal Sinüs Mantar Topu”

3)      Hazan Başak, Süha Beton, Gökmen Kahiloğulları, Selçuk Mülazimoğlu, Ağahan Ünlü, Cem Meço

“Petroklival Kondrosarkoma Endonazal Endoskopik Yaklaşım”